สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize 

บูรณาการร่วมตรวจที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น)

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี บูรณาการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อเฝ้าระวังโรคและป้องกันการกักตุนสินค้าตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถานที่พักซากสัตว์ และสถานประกอบการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยผลการดำเนินการผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบการกักตุนสินค้า นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการกิจการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
 

ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์