สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize 

งานวันอนุรักษ์ควายไทย

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 จังหวัดกาญจนบุรี โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดงาน "วันอนุรักษ์ควายไทย" ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วัดเขากาญจนาเขต อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โดยมีนายชำนาญ ชื่นตา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยอำเภอเลาขวัญ หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกร เข้าร่วมงาน
ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆดังนี้
- พิธีมอบกระบือ โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
- โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร
- โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ พืช ประมง และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาล
- มหกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชน สินค้าของดีจังหวัดกาญจนบุรี
 
ภาพ-ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์