สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565

วันที่ 11 เมษายน 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นำบุคลากรในหน่วยงานร่วมสรงน้ำพระสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย โดยประชาชนทั่วไปที่มาติดต่อราชการสามารถร่วมสรงน้ำพระได้ในระหว่างวันที่ 11-12 เมษายน 2565 ณ จุดรับบริการ one stop service ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

 ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์