สถิติผู้เข้าชมเว็บ

3 resize 

การประชุมครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมครั้งที่ 3/2565 ประจำเดือนมีนาคม 2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ และผู้แทนจากด่านกันกันสัตว์กาญจนบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

 ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์