สถิติผู้เข้าชมเว็บ

267382 resize 

ตรวจเยี่ยมวัวแดง ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าตรวจเยี่ยมวัวแดงจำนวน 18 ตัว ของศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ ตำบลท่ากระดาน อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้ให้คำแนะนำเรื่องพืชอาหารสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ และรวมถึงแนวทางในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคลัมปี สกิน (Lumpy Skin Disease : LSD)
ภาพ-ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์