สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

โครงการดีป้าปันน้ำใจ ช้างไทยต้องรอด

วันที่ 7 เมษายน 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นางสาวจันทร์แรม ศรีสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมโครงการดีป้าปันน้ำใจ ช้างไทยต้องรอด โดยมี นายวาฤทธิ์ ศิริพิทยาโรจน์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล(depa) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างไทยและการให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อช่วยเหลือสังคมและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากสถาณการณ์โควิด-19 โดยมีการสนับสนุนระบบบริหารการจัดการน้ำ ภายในมูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา สนับสนุนการ LiveTraninng อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอบรมให้ความรู้ สร้างทักษะพื้นฐานส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิตัลกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิ ช.ช้างชรา เพื่อให้เรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีได้อย่างรวดเร็ว และบริจาควัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารเสริมช้างชรา ณ มูลนิธิบ้าน ช.ช้างชรา อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 

ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์