สถิติผู้เข้าชมเว็บ

59406 resize 

โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรีบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เข้าพื้นที่หมู่บ้าน สาละวะ หมู่ที่4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก ติดตามการผลิตสัตว์ปีกในครัวเรือนที่ให้ผลผลิตและมอบปัจจัยการผลิตสัตว์ปีกให้กับครัวเรือนที่มีความสนใจเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและเป็นแหล่งโปรตีนของชุมชน

 ภาพ-ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์