สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

อบรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี"วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2565

ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม" ให้แก่เกษตรกร ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนคนเกษตร ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

โดยมีรายละเอียดคือ

1. การบรรยายหัวข้อเทคโนโลยีการแปรรูปเนื้อสัตว์

2. การทำน้ำพริกเผาจิ้งหรีด

3. การทำไส้อั่วหมู

4. การทำหนูนารมควัน

5. การตัดแต่งซากแพะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

6. การทำแพะปิ้งย่างสูตรหมาล่า

7. การทำไก่พื้นเมืองต้มน้ำปลา

8. การบรรจุเพื่อเพิ่มมูลค่า

ทั้งนี้ผู้จัดการอบรมได้ปฏิบัติตาม มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของ จ.กาญจนบุรี อย่างเคร่งครัด

 ภาพ-ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์