สถิติผู้เข้าชมเว็บ

2 resize 

ประชุม ก.ช.ภ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้ นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.จ. เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติให้การรับรองข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 11 อำเภอ เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน จำนวน 777 ราย สัตว์ตาย จำนวน 1,431 ตัว วงเงินช่วยเหลือทั้งสิ้นเป็นเงิน 28,792,410 บาท โดยใช้งบประมาณในการช่วยเหลือจากงบกลาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์