สถิติผู้เข้าชมเว็บ

128543 resize 

โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 17-18 มีนาคม 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้มอบหมายเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรีร่วมกับด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรีบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้เข้าพื้นที่หมู่บ้าน สาละวะ หมู่ที่4 ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และมอบปัจจัยการผลิตสัตว์ปีกให้กับครัวเรือนที่มีความสนใจเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและเป็นแหล่งโปรตีนของชุมชน
ภาพ-ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์