สถิติผู้เข้าชมเว็บ

5 resize 

บูรณาการร่วมตรวจที่พักซากสัตว์(ห้องเย็น)
วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อเฝ้าระวังโรคและป้องกันการกักตุนสินค้าตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถานที่พักซากสัตว์ และสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผลการดำเนินการผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบการกักตุนสินค้า นอกจากนี้ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการกิจการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
ภาพ-ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์