สถิติผู้เข้าชมเว็บ

12 resize 

กิจกรรมการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ภายใต้การนำของนายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี เทศบาลตำบลท่ามะขาม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี มูลนิธิสงเคราะห์สัตว์กาญจนบุรี และโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมการจัดสวัสดิภาพสัตว์ โดยการทำหมันสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้กับสุนัขและแมวในเขตชุมชนท่ามะขาม วัดท่ามะขาม ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนทั้งสิ้น 52 ตัว
ภาพ-ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์