สถิติผู้เข้าชมเว็บ

6 resize 

อบรมเกษตรกรโครงการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดย นายปิยคชา นาเจริญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน อบรมเกษตรกรโครงการสร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์ (Young Smart Farmer) ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสำโรง หมู่ 17 ไร่ชัยวรรย์กรฤทธิ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยสาธิตการผสมอาหารสัตว์เบื้องต้น

ภาพ-ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์