สถิติผู้เข้าชมเว็บ

3 resize

บูรณาการร่วมตรวจที่พักซากสัตว์(ห้องเย็น)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการตรวจสอบห้องเย็นเพื่อเฝ้าระวังโรคและป้องกันการกักตุนสินค้าตามนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ โดยดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสถานที่พักซากสัตว์ และสถานประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ผลการดำเนินการผู้ประกอบการได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ไม่พบการกักตุนสินค้า นอกจากนี้ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีได้เน้นย้ำให้ผู้ประกอบการดำเนินการกิจการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ภาพ : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์