สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดย นายปิยคชา นาเจริญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนมทวน อบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านหนองสำโรง หมู่ 17 ไร่ชัยวรรย์กรฤทธิ์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี โดยสาธิตการแปรรูปเนื้อสัตว์(เนื้อแดดเดียว)

ภาพ-ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์