สถิติผู้เข้าชมเว็บ

S 48570374 resize 

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รับรางวัลกิจกรรมโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น

วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เข้ารับรางวัลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี ณ กรมปศุสัตว์ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
 
ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์