สถิติผู้เข้าชมเว็บ

204267 resize 

ประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2565
วันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 
 
ภาพ-ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป