สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 1 resize

กิจกรรม 5 ส. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
วันที่ 2 มีนาคม 2565 นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นำทีมบุคลากรจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ณ บริเวณโดยรอบพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการงานที่ดี เป็นการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ให้กับองค์กร ถือเป็นนโยบายกำกับดูแลองค์กรที่ดีตามนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม กระตุ้น ส่งเสริม เน้นย้ำให้หน่วยงานคำนึงถึงการรักษาคุณภาพแวดล้อมตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
 
ภาพ-ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป