สถิติผู้เข้าชมเว็บ

1 resize 

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพื้นที่อำเภอสังขละบุรี

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านต้นมะม่วง ตำบลวังกระแจะ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมรับเสด็จซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันและโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดังนี้

1.ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์
2.ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในโรงเรียน
3.ขยายการพัฒนางานด้านปศุสัตว์จากโรงเรียนสู่ชุมชน และครอบครัว
4.ติดตามผลและให้คำแนะนำกับครูและนักเรียน

ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์