สถิติผู้เข้าชมเว็บ

 timeline 20220218 103930 resize

ประชุมซักซ้อมขั้นตอนวิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย นายสมมาท ขุนบรรเทา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายพรศักดิ์ ประสมทอง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมขั้นตอน วิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิน ผ่านระบบ Zoom Meeting โดยมีผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญจนบุรี ท่านปลัดอำเภอที่ทำหน้าที่เลขา ก.ช.ภ.อ. และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์