สถิติผู้เข้าชมเว็บ

4 resize

ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ตำบลสิงห์ อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมแผนการผลิตพืชอาหารสัตว์
----------
วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2566 นายสัตวแพทย์สามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกับกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่ โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) ตำบลสิงห์ อ.ไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเตรียมแผนการผลิตพืชอาหารสัตว์ ในพื้นที่รวม 109 ไร่ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารหยาบคุณภาพดี เพียงพอสำหรับแพะในพื้นที่
----------

ภาพ : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์