สถิติผู้เข้าชมเว็บ

4 resize

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีจัดกิจกรรมจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูก ณ ตลาดกลางสินค้าปศุสัตว์

วันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสามารถ ประสิทธิ์ผล ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจำหน่ายเนื้อสุกรราคาถูก สด สะอาด ปลอดภัย จากฟาร์มมาตรฐาน และสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ เช่น เนื้อไก่, ไข่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ในราคาพิเศษ เพื่อช่วยเหลือผู้บริโภค ณ ตลาดกลางสินค้าปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากภาคเอกชน ผู้ประกอบการสินค้าแปรรูปด้านปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสาวเอื้อมพร นพคุณ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ และได้รับความสนใจจากประชาชนผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก

 

ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน
แก่เกษตรกรที่ประสบความเดือดร้อนขาดแคลนพืชอาหารสัตว์ ใน
พื้นที่อำเภอสังขละบุรี