สถิติผู้เข้าชมเว็บ

28 ต.ค.64 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (เปิดรับสมัครตั้งแต่ 5 -11 พ.ย.64)
12 พ.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ วัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17 พ.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ การปฏิบัติงานและสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
19 พ.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเกี่ยวกับคุณสมบัติส่วนบุคคล (สัมภาษณ์) ครั้งที่ 3 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
23 พ.ย.64 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ