สถิติผู้เข้าชมเว็บ

สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ประจำปีงบประมาณ 2564

 1. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563
 2. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563
 3. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563
 4. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564
 5. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 6. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2564
 7. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2564
 8. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2564
 9. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564
 10. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564
 11. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564
 12. สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564