สถิติผู้เข้าชมเว็บ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ขอเชิญร่วมงาน #ประกวดแพะพันธุ์ดีชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่1จังหวัดกาญจนบุรี
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ ลานกิจกรรมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
>>>>>>>>>>
กำหนดการและรายละเอียดประเภทการประกวด https://drive.google.com/drive/folders/1FvAiLxyAaUkR4fwDAckAkTuzjrGbyCZw 
แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมประกวด https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe5_ipemCK-KyvDNM7_OPeGyB3PReWxhMyYY_ux4nACBUGLww/viewform?usp=pp_url
พิกัดงาน https://goo.gl/maps/wwPHWh5Z9CxjNsjK7
สอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี 034-512926/034-513916 และ คุณจันทร์แรม 080-6158372
goat29102565n resize