วิสัยทัศน์
 
วิสัยทัศน์กรมปศุสัตว์
เป็นองค์กรนำการปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลก
 
วิสัยทัศน์สำนักงานปศุสัตว์กาญจนบุรี
เป็นแหล่งผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค


 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )