ครงสร้างอัตรากำลัง
โครงสร้างอัตรากำลัง ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี รวมทั้งสิ้น  81   อัตรา ณ 25 ตุลาคม 2562
+++ ข้าราชการ               จำนวน    27     อัตรา
+++ พนักงานราชการ   จำนวน    32     อัตรา
+++ ลูกจ้างประจำ          จำนวน      3     อัตรา
+++ พนักงานจ้างเหมา จำนวน    19     อัตรา
 
 
 


 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )