ถานที่ตั้ง
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี สังกัดกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 65/10 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 0-3451-2926,0-3451-3916
เบอร์โทรสาร 0-3452-1027

ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )