รับสมัครงานปี 2558
 
วันที่ รายละเอียด เอกสารแนบ
19 มิ.ย.58 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่ 29 มิ.ย.58 - 3 ก.ค.58)
6 ก.ค.58 แจ้งเลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ
10 ก.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
14 ก.ค.58 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
22 ก.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะที่ 3 และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
27 ส.ค.58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป
10 ก.ย.58 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 1 อัตรา (ตั้งแต่วันที่17-23 ก.ย.58)
22 ก.ย.58 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
30 ก.ย.58 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล
     
     
     
     
     

 
 
 
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )