แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

 
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี 2558
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี 2559
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี 2560
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี 2561
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี 2562
แผนและผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ปี 2563
   
   
   
   
   
   
Copyright Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916 Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )