บบฟอร์ม กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์
 
 

การขึ้นทะเบียนข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

แบบ ขึ้นทะเบียน single-form
คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
คู่มือการใช้งาน ApplicationV2
คู่มือการออกรายงาน
วิธีการติดตั้งโปรแกรมอ่านบัตรประชาชน2562
คู่มือการตรวจสอบทะเบียนราษฎร์ของระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ smart-service

 

โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

 
 
 
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )