ารจัดการข้อร้องเรียน
 
ปีงบประมาณ 2561
ลำดับที่
ประเด็นปัญหา
1 เกษตรกรบางส่วนในพื้นที่หมู่ 2 ต.หนองไผ่ อ.ด่านมะขามเตี้ย เรียกร้องให้สั่งระงับการดำเนินการเลี้ยงไก่เนื้อของฟาร์มหนองหิน โดยอ้างเหตุองค์กรปกครองท้องถิ่นให้ความยินยอมการเลี้ยงสัตว์ปีกโดยเป็นเท็จ
  คำแนะนำการทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ (ไก่เนื้อ) ใกล้ชุมชน
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )