ติดต่อเรา

ณะทำงานพัฒนาและดูแล Web site สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
 
  รายชื่อ ตำแหน่ง หน้าที่
นายสามารถ ประสิทธิ์ผล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะทำงาน
   
นายพรศักดิ์ ประสมทอง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ คณะทำงาน
   
นายโอฬาร กิจปรีดาบริสุทธิ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ คณะทำงาน
   
นายปิยคชา นาเจริญ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ คณะทำงาน
   
นางสดุดี ภูวิชญะพล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ คณะทำงานและเลขานุการ
       
      Webdesign and webmaster.
       
 
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )