หนังสือเวียน
 
ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราขการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 4 พ.ย.62
แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 29 ต.ค.62
ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2563 29 ต.ค.62
ขอเชิญร่วมบริจาคไถ่ชีวิตโค-กระบือโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใจโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 29 ต.ค.62
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
     
     
     
 
 
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )