น.สพ.อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุร
-มนูหลัก
+ หน้าหลัก
+ ข้อมูลองค์กร
+ แผนงาน/โครการ
+ ปฏิทินกิจกรรม
+ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
+ สถิติปศุสัตว์/รายงาน
+ ผลงานวิชาการ/วิจัย
+ เอกสารเผยแพร
+ ดาวน์โหลดไฟล์
+ แผนผังเว็บไซต์
+ เว็บไซต์สำนักงานเดิม
+ เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
+ ติดต่อเรา
-ระกาศ/คำสั่ง
+ สมัครงาน
+ จัดซื้อจัดจ้าง
-บบฟอร์ม
+ ฝ่ายบริหารทั่วไป
+ รายงานการประชุมประจำเดือน
+ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
+ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
+ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
+ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ
+ แบบฟอร์มกองการเจ้าหน้าที่
-ฎหมายที่เกี่ยวข้อง
+ พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์
+ พ.ร.บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์
+ กฎกระทรวง
-ายงานผลการดำเนินงาน
+ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำเดือน
+ สรุปข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์
+ สัตว์/ซากสัตว์เข้าราชอาณาจักร
+ ข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์
  สรุปผลการดำเนินงานงบกลุ่ม
 
หน่วยงานในพื้นที่ สสอ.7
หน่วยงานต่างๆ
หน่วยงานสังกัดกรมปศุสัตว์
 
QR-CODE คือ ?
 
http://pvlo-knr.dld.go.th
 
สื่่อมวนชน Online
บริการ Online
 
 
 
 

 

วิสัยทัศน์ :: เป็นแหล่งผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  

 
หนังสือเวียน
 
ประมวลภาพกิจกรรม
คลิป วีดีโอ น่ารู้
สาระน่ารู้คู่ปศุสัตว์

วิสัยทัศน์ :: เป็นแหล่งผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค

Loading
 
HDMI Switcher
Http://www.free-counter-plus.com
สถิติผู้เยี่ยมชม
ตั้งแต่ 1 มกราคม 2554
 
 
 

งบกลุ่มจังหวัดปี2561
 
 
หน้าหลัก - เอกสารเผยแพร - ดาวน์โหลดไฟล์ - เว็บไซต์ที่น่าสนใจ - ติดต่อเรา
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th Webmaster : Sarunoil@gmail.com
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )