อบรมอาสาปศุสัตว์ ในการปฏิบัติงานควบคุมโรคลัมปี สกิน


วันที่ 3 กันยายน 2564 นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายจิรสิน พันธุ์โสดา ปศุสัตว์อำเภอพนมทวน และเจ้าหน้าที่ จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ จำนวน 14 ราย ในการปฏิบัติงานควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ผ่านโปรแกรม Zoom โดยมี น.สพ.วีรชัย จิรธนาวุฒิ ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นวิทยากร