164009

กิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2564 (World Rabies Day 2021)
 
         วันที่ 7-8 กันยายน 2564 นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี และสำนักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ประจำปี พ.ศ.2564 ณ วัดไชยชุมพลชนะสงคราม และหาดทรายชุกโดน โดยได้ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 42 ตัว

 

ภาพ-ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี