1 

กิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อควบคุมและป้องกันโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ (Lumpy skin desease) โดยมี ร้อยโททศพล ชัยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

 

ภาพ-ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี