8 

โครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ในพื้นที่อำเภอท่ามะกาและอำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้การช่วยเหลือเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

พร้อมด้วย นายวิวัตห์ชัย พันธุ์วา รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมี ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรี เขต 3 ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ปศุสัตว์อำเภอ สมาชิกสหกรณ์ และเกษตรกร ให้การต้อนรับ โดยช่วงเช้าเดินทางไปยังฟาร์มโคขุนน้อยการเกษตร ต.หนองลาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี เพื่อมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อและยากำจัดแมลง ให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์ จำนวน 70 ชุด และชมการสาธิตการดูแลฟาร์มเพื่อป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

จากนั้นช่วงบ่ายเดินทางไปยังโรงเรียนชาวนาบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เพื่อมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อและยากำจัดแมลง ให้กับเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์จำนวน 20 ชุด และชมการสาธิตการดูแลฟาร์มเพื่อป้องกันการระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ในการนี้ท่านรมช.มนัญญาได้เน้นย้ำกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ให้ทำการเฝ้าระวังพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาดการพ่นยากำจัดแมลงดูดเลือด ถือเป็นพาหะภายในฟาร์ม และการรักษาบรรเทาอาการให้กับสัตว์ที่ติดเชื้อในเบื้องต้นแก่เกษตรกรที่เลี้ยงโคและกระบือ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการการช่วยเหลือของทางภาครัฐอย่างเต็มที่

 

ภาพ-ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี