9

โครงการรณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคลัมปี สกิน ในโค-กระบือ ในพื้นที่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ ที่อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

พร้อมด้วย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และนายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดยมี นายสุทธิพร ศิวเวทพิกุล นายอำเภอหนองปรือ นายสัตวแพทย์มนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้การต้อนรับ พร้อมมอบสิ่งของเวชภัณฑ์ น้ำยาฆ่าเชื้อให้กับเกษตรกร และเยี่ยมชมการสาธิตการจัดการฟาร์ม ณ วีซ่าฟาร์ม ในการนี้ท่านรมช.ประภัตรได้เน้นย้ำกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ให้ทำการเฝ้าระวังพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความเข้าใจในการป้องกันการแพร่ระบาด การพ่นยากำจัดแมลงดูดเลือดที่ถือเป็นพาหะภายในฟาร์ม และการรักษาบรรเทาอาการให้กับสัตว์ที่ติดเชื้อในเบื้องต้นแก่เกษตรกรที่เลี้ยงโคและกระบือ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตามมาตรการการช่วยเหลือของทางภาครัฐอย่างเต็มที่

 

ภาพ-ข่าว : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี