20 resize

ทอดผ้าป่าช่วยช้างไทยเนื่องในวันช้างไทย

ในวันเสาร์ที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดงานทอดผ้าป่าช่วยช้างไทยเนื่องในวันช้างไทย ณ บ้าน ช.ช้างชรา หมู่ที่ 4 บ้านหนองหอย ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ช้างในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารช้างที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19

และได้รับเกียรติจากคุณหญิงแจ่มใส ศิลปอาชา เป็นประธาน คุณกัญจนา ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนา นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์และคณะ ให้เกียรติร่วมกิจกรรม โดยมีนายจีรเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชนเข้าร่วมงาน และในเวลา 13.30 น. ร่วมติดตามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ เดินทางถึงลานมันมิตรเกษตร เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังการดำเนินงานของกลุ่มฯ พร้อมติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 

 ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์