นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน "โครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช" จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านไม้แดงหูช้าง หมู่ที่ 3 ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี