8 resize

นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่

ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 07.49 น. นายมนัส เทพรักษ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าสักการะศาลเจ้าพ่อหลักเมือง และพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.3 เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเดินทางมาดำรงตำแหน่งใหม่ และประชุมมอบหมายนโยบายแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

 

ภาพ-ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์