บทดลองรายเดือน
 
ปีงบประมาณ 2561
ลำดับที่
งบทดลองรายเดือน
1 เดือน ตุลาคม 2560
2 เดือน พฤศิกายน 2560
3 เดือน ธันวาคม 2560
4 เดือน มกราคม 2561
5 เดือน กุมภาพันธ์ 2561
6 เดือน มีนาคม 2561
7 เดือน เมษายน 2561
8 เดือน พฤษภาคม 2561
9 เดือน มิถุนายน 2561
10 เดือน กรกฎาคม 2561
11 เดือน สิงหาคม 2561
12 เดือน กันยายน 2561
สรุปงบทดลองรายเดือน ประจำปีงบประมาณ
 
Copyright © Kanchanaburi Provincial Livestock Office. All rights reserved. พัฒนาเว็บไซต์ โดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
Tel./Fax. 0-3451-2926,0-3451-3916  Fax. 0-3452-1027 E-mail : pvlo_knr@dld.go.th
หน้าจอจะแสดงผลได้ดีบน Screen resolution 1024 x 768 pixels and Internet Explorer version 7.0 - 9.0
เว็บไซต์พัฒนาขึ้นจาก html ,php ,java ,flahs ( เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรับชมของท่านดีขึ้นควรติดตั่ง flash player 10 )