ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ และตัวแทนกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) จังหวัดกาญจนบุรี ...อ่านเพิ่มเติม...
นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เวลา 17.20 น. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ และร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 ณ จังหวัดกาญจนบุรี ...อ่านเพิ่มเติม...
รัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน(ส.ป.ก.) แก่เกษตรกร เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) แก่เกษตรกร จำนวน 150 ราย โดย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ พื้นที่หน้าอาคารสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด ...อ่านเพิ่มเติม...
ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนายพิชัย ภูมิสถาน ปศุสัตว์อำเภอไทรโยค และนางสาวจันทร์แรม ศรีสุข นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ...อ่านเพิ่มเติม...
ประชุมข้าราชการประจำเดือน ตุลาคม 2562 เมื่อวันที่ 31  ตุลาคม 2562 นายสัตวแพทย์อมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานจัดการประชุมข้าราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ...อ่านเพิ่มเติม...
ไปที่ข่าวกิจกรรมทั้งหมด